ไปรษณีย์ไทย ให้บริการวันหยุด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณทเปิดให้บริการในวันที่ ธันวาคม 10 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันรัฐธรรมนูญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของ

โดยจะเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน หลักสี่ สยามแสควร์วัน เซ็นทรัลพระราม 2 ซีคอนบางแค เป็นต้น ซึ่งในวันหยุดดังกล่าวยังมีการนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน    ในสาขาเดอะสตรีท รัชดา ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถนนแจ้งวัฒนะ และที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ขนส่งโลจิสติกส์เบอร์ ของไทย มุ่งพัฒนาการบริการขนส่งโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดแก่คนไทย

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุดดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545

Related posts

Leave a Comment