ยกขบวนสินค้าชุมชนจำหน่ายบน Shopee

กรมพัฒน์ฯร่วมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563  นำสินค้าชุมชนกว่า 1,000 รายการ ลดราคาบนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้แคมเปญ ของดีออนไลน์ by DBD” พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 20%  

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับอี-มาร์เก็ตเพลสรายใหญ่ของประเทศ “Shopee” จัดแคมเปญส่งท้ายปลายปี ให้ประชาชนได้เลือกซื้อของขวัญปีใหม่มอบให้แก่คนที่รัก โดยได้คัดสรรสินค้าชุมชนไทยทั่วประเทศกว่า 1,000 รายการ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ความงาม ของใช้ส่วนตัว เครื่องใช้ในบ้าน เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ ฯลฯ ร่วมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 ผ่านทาง www.shopee.co.th/dbdonline หรือ คลิก Banner “ของดีออนไลน์ DBD” ที่หน้า All Campaign ในแอปพลิเคชัน Shopee นอกจากนี้ สามารถรับส่วนลดในการซื้อสูงสุด 20% เพียงกรอกโค้ด DBDGIFT20 ระหว่างการสั่งซื้อสินค้า”  

 “ความร่วมมือระหว่างกรมฯ กับ Shopee ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจชุมชนของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ เป็นการส่งเสริมและผลักดันสินค้าชุมชนของไทยเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ หรือ อี-คอมเมิร์ซมากขึ้น ช่วยขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าทางการค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ แคมเปญ ของดีออนไลน์ by DBD” เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการอุปโภค-บริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น รวมทั้ง ช่วยประชาชนประหยัดเงินในกระเป๋า และสามารถเลือกซื้อของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ กระบวนการความสำเร็จของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ นอกจากความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค และราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้ว ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลานัดหมาย ความสมบูรณ์ของสินค้าที่มีความถูกต้องครบถ้วน การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และกลับมาสั่งซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ยอดขายโดยรวมเติบโตขึ้น โดยต้องอาศัยความมีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งจะทำให้การประกอบธุรกิจเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง

“ภาพรวมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยในปี 2561 มีอัตราเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.04 คิดเป็น มูลค่ากว่า 3.1 ล้านล้านบาท เป็นผลมาจากพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนไทยเพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 90 เป็นการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือและชำระค่าสินค้าผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นและอินเตอร์เน็ทแบงก์กิ้ง นับเป็นจุดเปลี่ยนของการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” อธิบดีฯ กล่า

 

Related posts

Leave a Comment