เดินหน้าหนุน‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’

ก.พาณิชย์ สนับสนุนนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก’ สร้างฐานการผลิตอาหารเป็นที่หนึ่ง คำนึงมาตรฐานสากล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องผ่านร้านอาหาร Thai SELECT

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ภาคบริการมากขึ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก” มาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารอันดับ 1 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลเป็นหลัก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็สามารถหาอาหารไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทานได้ ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยให้ใส่ใจด้านการบริการ รสชาติ และความมีคุณภาพ

โดยได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ขึ้น เพื่อสร้างการจดจำและเป็นสัญลักษณ์ที่การันตีถึงคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจบริการไทยให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งใช้รับรองมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในต่างประเทศยาวนานกว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai SELECT ในต่างประเทศจำนวนกว่า 1,418 ร้าน กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย และ แอฟริกา เช่น สหรัฐอเมริกา : ร้าน Nahm Thai Cusine, Arun’s Thai Restaurant, Chat Thai สหราชอาณาจักร : ร้าน Patara Fine Thai Cusine ฝรั่งเศส ร้าน Blue Elephant

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการต่อยอด Thai SELECT ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศมาดำเนินการต่อในประเทศไทย จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 แล้วที่ได้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศ และมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 798 ร้าน กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไทยให้มีความแข็งแกร่ง

อาทิ Wongnai, Grab Food การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครัวการบินไทย สถาบันอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี ฯลฯ เป็นต้น ในการผลักดันให้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศ เป็นที่รับรู้รับทราบและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไปมากขึ้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรมีแผนในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น การทำโปรโมชั่นส่วนลดผ่าน Grab Food ส่วนลดเมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต 

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ประเภท คือ 1) Thai SELECT PREMIUM (ได้รับคะแนนการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป) 2) Thai SELECT (ได้รับคะแนนจากการประเมิน 75 – 89 คะแนน) และ 3) Thai SELECT UNIQUE (ร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรืออาหารประจำถิ่น เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้วจะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT UNIQUE ทำให้ทราบว่าร้านอาหารไทยนี้ นอกจากจะเป็นร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน Thai SELECT แล้ว ยังมีรายการอาหารประจำถิ่นอยู่ด้วย)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประกอบด้วย 1) รสชาติอาหาร 30 คะแนน 2) วัตถุดิบ 20 คะแนน 3) สุขอนามัย (Food Safety) 20 คะแนน 4) รายการอาหาร 10 คะแนน 5) การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน 10 คะแนน และ 6) การบริการ 10 คะแนน ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยที่ติดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะต้องเป็นร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีมาตรฐานวิธีการปรุงตามแบบฉบับอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารของไทย รวมถึงมีการตกแต่งบรรยากาศร้านที่มีกลิ่นไอของความเป็นไทย ทำให้ผู้บริโภคนอกจากจะได้รับความอร่อยจากอาหารไทยแท้ๆ แล้ว ยังจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศความเป็นไทยจากการตกแต่งร้านอีกด้วย ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นการบ่งชี้ว่าร้านอาหารสามารถปรุงอาหารได้ตามมาตรฐานอาหารไทย ตามแบบฉบับวิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย แต่ไม่ใช่การรับรอง (Certify) มาตรฐานสถานประกอบการ เนื่องจากมีหน่วยงานของสาธารณสุดำเนินการอยู่แล้ว

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทยภายในประเทศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย ยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ตลอดจนเอาใจผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ต้องการรับประทานอาหารไทยแท้ๆ เพียงแค่มองหาตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ก่อนเลือกร้านอาหาร ตามนโยบาย “Visit Thai, Eat Thai” ซึ่งร้านอาหารไทยที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ e-Mail : [email protected],  Facebook : Thaiselectthailand หรือ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5962”

Related posts

Leave a Comment