อนันดา ขานรับนโยบายรัฐ จัด Work From Home

อนันดาฯ ขานรับนโยบายรัฐ ลดระบาดโควิด 19 ด้วยมาตรการ Work From Home พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าที่สนใจสามารถใช้ช่องทางออนไลน์เลือก ชม ช้อป โครงการของอนันดา

 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชนกล่าวว่า บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และพร้อมปฏิบัติตามนโยยายของรัฐอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยมาตรการ Work from Home (ทำงานที่บ้านนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานที่ทำงานประจำที่สำนักงานใหญ่ทำงานจากที่บ้าน และพนักงานที่ประจำที่ไซต์งานก่อสร้างให้ทำงานที่ไซต์งานตามปกติ 

โดยกลุ่มพนักงานที่สามารถทำงานที่บ้านจะมีการปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ โดยพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านสามารถสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนของบริษัท ซึ่งได้มีการทดลองระบบเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มใช้งานจริง ระบบดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานทำการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประชุม พูดคุย แชร์ข้อมูล ด้วย Collaboration tools 

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากบ้านด้วยการจัดตารางเวลาการทำงานตั้งแต่การจัดระบบเช็คอินในตอนเช้า การติดตามงาน การประเมินผลงาน เป็นต้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรการ Work from Home จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ และมีส่วนร่วมในการลดโอกาสการแพร่เชื้ออีกด้วย

สำหรับลูกค้า และผู้ที่สนใจโครงการต่างๆ ของอนันดา ซึ่งในขณะนี้ อนันดาได้ออกแคมเปญที่น่าสนใจมากมาย เพื่อไม่พลาดโอกาสลูกค้าสามารถใช้ช่องทางออนไลน์เข้าเยี่ยมชมรวมถึงการจองซื้อได้ทันที ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานขาย ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

อนันดาฯ พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วน และร่วมกันผ่านวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง” นายชานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

Related posts

Leave a Comment