“ลีโอ โกลบอล”ปรับแผนการทำงาน

“ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” กางแผน Business Continuity Planning  เพื่อปรับแผนการทำงาน และเดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก เปิดเผยว่า  จากในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และหลายจังหวัดในประเทศไทย  

ทั้งนี้บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงาน และคำนึงถึงความต่อเนื่องในการให้บริการกับลูกค้าเนื่องจากบริษัทเน้นการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและพันธมิตรอยู่เสมอ  ประกอบกับบริษัทต้องดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับเชื้อ Covid-19 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นบริษัทจึงออกมาตรการ Business Continuity Planning  (BCPเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  และกำหนดแผนการทำงานที่จะทำให้ทางบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสภาวะวิกฤตครั้งนี้

โดยบริษัทได้มีการกำหนดให้พนักงานทุกแผนกสามารถเริ่ม Work from Home ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และมีการกำหนดทีม Mission Critical Activites (MCAขึ้นมา 2 ทีม และแยกสถานที่ทำงานของทั้ง 2 ทีมออกจากกัน เพื่อให้ทางบริษัทมีทีมที่จะทำงานในส่วนของ Core Activities ด้าน Customer Service และ Documentation ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนหากมีการประกาศ Shut Down กรุงเทพฯ  โดยมีการกำหนดแผนตั้ง Back Up Site ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทยังย้ายจุดรับเอกสาร B/L, D/O มาอยู่ที่อาคาร LEO HOUSE  เพื่อเว้นระยะห่างในช่วงติดต่องานระหว่างพนักงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงระหว่างบุคคลภายนอกที่มาติดต่อด้วยกันเอง  ตามมาตรการ Social Distancing

ขณะเดียวกันในส่วนของพนักงานแผนกการจัดส่ง( Delivery)  ซึ่งบริษัทได้แยกห้องทำงาน นั่งเว้นระยะห่าง  ใส่หน้ากากอนามัย  และพกเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำความสะอาดที่หูจับประตูและเคาเตอร์ติดต่อบุคคลภายนอกด้วยแอลกอฮอลล์ทุกๆ ชั่วโมง รวมทั้งมีการวัดไข้ก่อนเข้าอาคาร สำหรับบุคคลที่มาติดต่องานที่บริษัท โดยหากมีไข้  ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ทางบริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร และบริษัทยังมีการเปิดเครื่องฟอกอากาศ ตลอดเวลาทำการของบริษัท เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Related posts

Leave a Comment