อพท.พัฒนาทักษะ e-Commerce 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธิติ จันทร์แต่งผล (กลางผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชนหรือ อพท. เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมพัฒนาทักษะe-Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและรายได้”

ให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-1 โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย

นายธิติ จันทร์แต่งผล

มีผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และตัวแทนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 60 คน ณ โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Related posts

Leave a Comment