กคช.ปรับปรุงห้องว่างบ้านเอื้อฟรี

กคช.สานพลัง บมจ.บางกอก เดค – คอน ปรับปรุงห้องว่างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มนำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมกับ นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เดค – คอน จำกัด (มหาชนพร้อมคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามแผนการดำเนินงาน CSR ของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและบริษัท บางกอก เดค – คอน จำกัด (มหาชนจะร่วมกันจัดทำโครงการ CSR เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะคัดเลือกห้องว่างไม่พร้อมอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรให้บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ตามนโยบาย CSR ของบริษัทฯ โดยการเคหะแห่งชาติจะคัดสรรผู้เช่าที่สามารถรับภาระค่าเช่าได้ และในกรณีผู้ตกงานฉับพลัน ทางบริษัท บางกอก เดค – คอน จำกัด (มหาชนจะเปิดโอกาสให้เข้าไปทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็น ในธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังสามารถร่วมฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้ฝึกอาชีพ พร้อมทั้งจัดหางานรองรับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สำหรับการจัดทำโครงการนำร่องจะเริ่มที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และอยู่ใกล้กับแหล่งงาน

Related posts

Leave a Comment