กรมพัฒน์ฯจัดพลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยเหลือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ กว่า 100 ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้กว่า 100 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย’ โดยมีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 23 ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม 47 ธุรกิจ สมุนไพร 18 ธุรกิจ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก 12 ธุรกิจ”

“ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า..ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยจัดโซนการเจรจาธุรกิจให้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุนได้โดยสะดวก รวมทั้ง เปิดคลินิก           ให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน และสถาบันการเงิน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในอนาคต และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นต้น”

 “งาน ‘MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย’ ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดขึ้นตามแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซป ‘เข้มแข็งอีกครั้ง’ ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) สั่งการให้กรมฯ เร่งดำเนินการฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการฯ กลุ่มเปราะบาง ห้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็ว ให้เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง ผลักดันให้ผู้ประกอบการนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร โดยหวังผลให้กลุ่มผู้ประกอบการฯ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

Related posts

Leave a Comment