เอฟดับบลิวดีรับรางวัลตัวแทนดีเด่น

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสหพล พลปัถพี (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทน พร้อมด้วยตัวแทนประกันชีวิต เข้ารับรางวัล “ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น” ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 

ที่จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีตัวแทนประกันชีวิต ท่าน ได้รับรางวัล ได้แก่ คุณอัญรินทร์ อนันตพงศ์ทวีคุณสร้อยนภา แสงแก้วคุณรักษิณา หิรัญภัคภณ  ซึ่งได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ และคุณณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน  ที่ได้รับรางวัลปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากจำนวน 20 รางวัล ของตัวแทนในอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 270,000 คน

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง  และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  (ที่ 4 จากขวา) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัล รางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจ และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของตัวแทนเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ และจริงใจในการบริการลูกค้า โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และดีที่สุดให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต

Related posts

Leave a Comment