กรุงศรี คว้ารางวัล Best Sustainable Bank

 นายการุณ กิตติสถาพร (ขวา) ประธานกรรมการ และนายเซอิจิโระ อาคิตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล Best Sustainable Bank จาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นและเกียรติประวัติที่โดดเด่นด้านการดำเนินการตามพันธกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกภาคส่วน (Financial Inclusion) โดยกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond)

Related posts

Leave a Comment