กรุงศรีแต่งตั้งประธานกลุ่มธุรกิจ

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้งนายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล สืบต่อจากนายแดน ฮาร์โซโน่ ซึ่งครบวาระการเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เคทีซี ชวนรับ e – Coupon 

เคทีซีชวนสมาชิกบัตรฯ เคทีซี วีซ่ารับ e – Coupon คุ้มทุกบิล ที่ปั๊มเชลล์ทั่วประเทศ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

แลนด์ เล็งผุด 12โครงการใหม่

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดแผนลุยโครงการใหม่ มูลค่า 20,660  ล้านบาท เตรียมซื้อที่ดิน 11,000 ล้านบาท มีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกจำนวน 12,000 ล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“Digital Transformation”ยกระดับบุคลากร

ย้ำ “Digital Transformation” ยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล ต่อยอดธุรกิจในอนาคต 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ดัน”อี-คอมเมิร์ช”สร้างรายได้ให้ชุมชน

อพท.ปรับแผนเน้นโครงการสรา้งรายได้ช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบที่ 2  เตรียมศึกษาเพื่อผลักดันช่องทาง อี-คอมเมิร์ชระบายสินค้าชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More