“RBF”คาดยอดปี 64 โต 10-12%

RBF” แรงดีกำไรปี 63 โตกว่า 46สวนกระแสภาพรวมตลาด รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท ควบคุมใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คาดยอดขายปี 64 โต 1012%

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 517.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.32เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,283.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.69% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,172.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.42 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.73% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยบริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไปเป็นรายได้หลัก ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 3,116.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.25เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจาก รายได้ในกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 146.67 ล้านบาท กลุ่มแป้งและซอส เพิ่มขึ้น 121.65 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้น 93.45 ล้านบาท  เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯนั้น บางส่วนได้มีการออกสินค้าใหม่และแคมเปญส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะในตลาดของกลุ่มเครื่องดื่มและวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ถึงแม้ว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมจะปรับตัวลดลง ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 55.70 ล้านบาท ลดลง 32.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.90เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็นการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลให้มีการปิดการดำเนินการของธุรกิจของโรงแรมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดื่อนมิถุนายน 2563  และในช่วงฤดูการท่องเที่ยวถึงแม้ทางบริษัทฯ จะมีการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามมาตรการของภาครัฐ แต่ลูกค้าทั้งในประต่างประเทศเดินทางลดลง ทำให้เกิดมีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมเพิ่มขึ้น

“การที่บริษัทฯ มีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น นอกเหนือจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังมียอดใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าในปีนี้บริษัทฯ จะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ดีและมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมองว่าสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและการกระตุ้นการลงทุนที่มากขึ้น”

สำหรับเป้าหมายยอดขายในปี 2564 คาดว่าจะเติบโต 1012โดยกลุ่มสินค้าที่ยังเติบโตได้ดียังเป็นกลุ่มวัตถุแต่งรสและกลิ่น กลุ่มเกล็ดขนมปัง แป้งและซอส ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในวงกว้าง แต่บริษัทฯ ประเมินว่าจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มการส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบของบริษัทฯ ในปีนี้ไว้ได้และมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

Related posts

Leave a Comment