LPN เสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 3.95%

LPN เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป เสนอขายระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคมนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ แสนบาท  

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า LPN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี  กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก 100,000 บาท  กำหนดเสนอขายวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปซื้อที่ดิน  เพื่อใช้ในการขยายกิจการและรองรับเป้ารายได้และการเติบโตในอนาคตตามแผนธุรกิจปี 2564-2567  

หุ้นกู้ LPN เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่แสวงหารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ  เป็นหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือ  เนื่องจาก LPN เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ  มีการเติบโตต่อเนื่องและมั่นคงในเส้นทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 30 ปี   โดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง  ที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่า LPN จะสามารถรักษาผลการดำเนินงานไว้ได้ตามที่คาดการณ์ และบริษัทจะสามารถส่งมอบยอดขายที่รอการรับรู้รายได้ได้ตามแผนแม้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด  ซึ่งตอกย้ำความมั่นใจในความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ LPN    รวมถึงการมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย   โดย LPN ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงจะรักษาความสามารถในการแข่งขัน  มีนโยบายทางการเงินที่มีวินัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป” นายอภิชาติ กล่าว

ทั้งนี้   LPN ได้วางยุทธศาสตร์ปี 2564-2567 ให้เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการเติบโตของรายได้ กำไร การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของที่อยู่อาศัยและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ  โดยมีเป้าหมายรายได้ไม่ต่ำกว่า 16,000 ล้านบาท ในปี 2567   ซึ่งในปี 2564 นี้ บริษัทมีแผนเปิดตัวบ้านพักอาศัย 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท  และเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัย 2-3 โครงการ  มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยของบริษัทไม่น่าจะต่ำกว่า 30ในช่วงปี 2564-2566 รวมถึงคาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทน่าจะอยู่ในระดับ 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปีในช่วง 2564-2566 อีกด้วย โดยทริสเรทติ้งประมาณการว่า บริษัทจะยังคงรักษาอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ให้สูงเกินกว่าระดับ 15และอัตรากำไรสุทธิอยู่ในช่วง 8%-10% ได้ตลอดระยะเวลาประมาณการ

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=329779 หรือติดต่อสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง   ได้แก่   

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   โทร. 1333 ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 ,บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะ หน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555  และบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 02-695-5000 

Related posts

Leave a Comment