เปลี่ยนกล่องเป็นหน้ากากอนามัย

ไปรษณีย์ไทยร่วมกับ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และองค์การเภสัชกรรม เปลี่ยนกล่อง/ ซองเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์สู้ศึก COVID-19

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มอบนโยบายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มุ่งเน้นการช่วยเหลือเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือประชาชนในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร และอีกส่วนสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นกำลังหลักในการขนส่งและการสื่อสาร เพื่อให้สอดรับกับความเป็น “เพื่อนแท้ร่วมทาง” ของคนไทยในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ดำเนินโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” ซึ่งไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ในการรวบรวมกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจากคนไทย ส่งต่อให้กับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กว่า 23,500 กิโลกรัม เพื่อแปรสภาพเป็นเตียงกระดาษสำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ส่งให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้า ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับวิกฤต COVID-19 อีกด้วย

แคมเปญไปรษณีย์ reBOX  เป็นกิจกรรมที่ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือได้ว่าสอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากปัจจุบันนั้นการส่งพัสดุ รวมถึงสิ่งของต่างๆ ผ่านบริการไปรษณีย์ไทย หรือแม้แต่กระทั่งบริษัทขนส่ง – แพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์อื่นๆ มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยโครงการนี้จะช่วยให้กล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมเป็นส่วนสำคัญในแคมเปญดังกล่าว

โดยผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมกล่อง/ ซองทุกขนาด ทุกประเภท นำมาให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ จุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Shippop เป็นต้น ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Related posts

Leave a Comment