ททท.จัด “Amazing Thailand Full Moon Loy Krathong Festival”

ททท. สำนักงานกว่างโจว ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน “Amazing Thailand Full Moon Loy Krathong Festival” เพื่อสืบสานงานเทศกาลลอยกระทงของไทย สอดรับกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีน

นายบุญ​รพี​ ดำรง​รัตน์​ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกว่างโจว (สกว.) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย นายชัยวัตร  วรกวีไนยวงศ์ รองผู้อำนวยการ สกว. เข้าร่วมงาน “Amazing Thailand Full Moon Loy Krathong Festival” ณ Guangzhou SUNAC Culture & Tourism City นครกว่างโจว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สกว. และบริษัท Guangzhou SUNAC Culture & Tourism City

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีงานเทศกาลลอยกระทงของไทย ซึ่งเป็นเทศกาลตามจันทรคติเช่นเดียวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีน โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นไทยไปพร้อมกับการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 565  โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางจิราพร สุดานิช  กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และผู้แทนทีมประเทศไทยทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ

ภายในงานฯ มีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เรียนรู้  สัมผัสวัฒนธรรม วิถีความเป็นไทย และคลายความคิดถึงประเทศไทย ได้แก่ การสาธิตทำกระทง การลอยกระทง จากวัสดุธรรมชาติ​ เช่น กาบกล้วย​ ใบตอง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมวยไทย กิจกรรม DIY ทำขนมไทย (ลูกชุบ) การแต่งกายชุดไทย การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย  และสินค้าไทยในรูปแบบตลาดนัดกลางคืน

ในส่วนกิจกรรมของบูธจัดแสดง สกว. ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ของไทยข้อมูลการเปิดประเทศของไทย  เที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ ภายในพื้นที่ที่เข้าสู่ประเทศไทย (เที่ยวบินกว่างโจว-กรุงเทพฯ)  ให้กับนักท่องเที่ยวภายในงาน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen-Z และกลุ่ม Family ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง โดยเน้นย้ำในเรื่อง Accessibility ช่องทางการเดินทาง สายการบิน เที่ยวบิน เข้าสู่ประเทศไทยเป็นหลัก

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมภายในงานฯ ประมาณ 12,000 คน โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท Guangzhou SUNAC Culture & Tourism City และสื่อ Social Media ต่าง ๆ ของ สกว. รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมจากสื่อออนไลน์ของผู้เข้าร่วมงานฯ  ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้ภายในพื้นที่ได้ทั้งสิ้นประมาณ  1 ล้านราย

Related posts

Leave a Comment