BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

นายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ และนายสุพจน์ บุญยงค์ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 150,000 บาท โดยมี นางจณิตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพชร ศรีมหาเอก นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนรับมอบ ภายใต้ชื่อ “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts

Leave a Comment