กคช.โต้ฝ่ายค้านปมกล่าวหาทุจริตจัดตั้งบมจ.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านที่จะนำประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ไปยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อกล่าวหาการเคหะแห่งชาติจัดตั้งบริษัท (มหาชน) แสวงหากำไรที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยมูลค่าแสนล้านส่อแววทุจริตนั้น

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ชี้แจงข้อกล่าวหาในประเด็นการจัดตั้งบริษัท (มหาชน) แสวงหากำไรที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยว่า ไม่เป็นความจริง มีการบิดเบือน เนื่องจากการจัดตั้งบริษัท (มหาชน) ถูกต้องตามกฎหมายแล้วผ่านคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อระดมทุนจากตลาดทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อไม่ใช้งบประมาณภาครัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อีกทั้งบริษัทเป็นบริษัท (มหาชน) ในเครือการเคหะแห่งชาติ มีนโยบายไม่แสวงหากำไร แต่เน้นการตอบแทนสังคม  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างโอกาสให้คนจนเข้าถึงที่อยู่อาศัย และมีอาชีพเพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงในชีวิต

สำหรับประเด็นโครงการที่อยู่อาศัยมีมูลค่าแสนล้านนั้น  ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากการเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายจัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 100,000 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านบาท และจะทยอยส่งมอบปีละ 20,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท
นายทวีพงษ์  กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ดำเนินการจัดตั้งบริษัท (มหาชน) ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตามวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ยินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน และพร้อมที่จะตอบชี้แจงทุกประเด็น เพื่อให้เห็นว่า การจัดตั้งบริษัท (มหาชน) เป็นการดำเนินการถูกต้อง

Related posts

Leave a Comment