ชู 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ลงนามข้อตกลงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ตั้งเป้าใช้ประโยชน์จากของเสียให้ได้ทั้งหมด! 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กรอ.เข้มลุยสั่งปิดโรงงานผิดกม.

กรอ.เข้มลุยดำเนินคดี-สั่งปิดโรงงานทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กรอ.เตือนผู้ประกอบการ ปรับตัวรับนิว นอร์มอล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมั่นใจในปี 65 สามารถให้บริการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและประชาชนผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจรทั้งหมด สนองนโยบายแฟคเตอรี่ 4.0  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

คุมเข้มรง.ปล่อยมลพิษ

กรอ.คุมเข้มรง.ปล่อยมลพิษ–เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม ป้องกันความเสี่ยงด้านน้ำเสีย อากาศเสีย กากอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดึงโรงงาน-ชุมชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

กรอ.ขับเคลื่อนโครงการ BCG ดึง 200 โรงงานลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป้าหมายลดการใช้พลังงานกว่า 1,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(toe) หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(ton Co2eq) ต่อปี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More