กรุงศรีสนับสนุนสินเชื่อแก่มิราเคิล กรุ๊ป

นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ จากขวา) ประธานกรรมการ และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล (ซ้ายสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

พร้อมด้วย ดร. อัศวิน อิงคะกุล (ขวาสุด) ประธานกลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป และนายอนัคพล อิงคะกุล (ที่ จากซ้าย) รองประธานกลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป ร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรม การประชุมและสัมมนาในเครือมิราเคิล กรุ๊ป

 

Related posts

Leave a Comment