มูลนิธิร่วมทางฝัน ช่วยผู้ป่วยโควิด

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย SENA เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์  มอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ มูลค่า 30 ล้านบาท ช่วยผู้ป่วยโควิด

มูลนิธิร่วมทางฝันโดย SENA ร่วมเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 เดินหน้าบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดการไหลเวียนของเลือดออก
จากหัวใจ (PICCO) จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมี ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมทางฝัน และตัวแทน ร่วมมอบให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี อ.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ เข้ารับมอบ ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Related posts

Leave a Comment