แลนด์ เล็งผุด 12โครงการใหม่

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดแผนลุยโครงการใหม่ มูลค่า 20,660  ล้านบาท เตรียมซื้อที่ดิน 11,000 ล้านบาท มีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกจำนวน 12,000 ล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดแผนลงทุน”แลนด์”

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ตั้งเป้ายยอดขาย 28,000 ล้านบาท และเป้าหมายรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 28,000 ล้านบาท นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินกู้สิทธิจำนวน 45,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 84% และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5% โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายจ่ายด้านการลงทุนประมาณ 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 5,000 ล้านบาท และรายจ่ายในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนใน · ลงทุนในการพัฒนาโครงการ Shopping Mall – Terminal 21 จำนวน 900 ล้านบาท · ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมนต์ จำนวน 600 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทได้ขายโรงแรม Grande Centre Point สุขุมวิท 55 ให้กับกองทุนทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ LHHOTEL ในมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนภาษีเป็นจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 11,000 ล้านบาท สำหรับซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 7,000 ล้านบาท และงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าอีกจำนวน 4,000…

Read More

แลนด์ รับรางวัล

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More